Termostat—Термостат Honeywell Wireless DT92A1004

 • Fast Shipping

  Receive products in amazing time
 • Easy Returns

  Return policy that lets you shop at ease
 • Always Authentic

  We only sell 100% authentic products
 • Secure Shopping

  Your data is always protected

Highlights

Термостат Honeywell Wireless

Termostat

Описание

Termostatul DT92 cu microprocesor şi transmisie în radio radiofrecvenţă este destinat a asigura confort şi economie în sistemele moderne de încălzire.
Recomandat pentru controlul centralelor termice murale (convenţionale on/off), ventilelor de zonă, pompe, arzătoare, sisteme de încălzire electrică sau aer condiţionat.
Afişajul de dimensiuni mari, cu contrast puternic şi interfaţa intuitivă îl fac extrem de uşor de utilizat. Economia de energie este asigurată de performanţele algoritmului de control TPI.
Autoadaptarea la specificul clădirii asigură reglarea precisă a temperaturii şi folosirea unei cantităţi minime de energie. Regimul de lucru “setări instalator” permite ajustarea parametrilor de control pentru adaptarea la specificul instalaţiei; setările sunt păstrate în memoria NVRAM. În cazul defectării senzorului, termostatul menţine cazanul pornit 10% din timp pentru protecţie la îngheţ.
Termostatul poate fi integrat în sistemul EvoHome, fiind parte componentă a acestuia. Caracteristici, setări instalator şi date tehnice termostat: timpul minimum de cuplare al cazanului, reglabil în gama 1…5 minute numărul de cicluri pornit-oprit pe oră, selectabil 3, 6, 9 sau 12 cph înălţimea benzii de proporţionalitate, reglabilă în gama 0…3°C decalarea cu ±1…3°C a temperaturii citite (în cazul instalării într-un loc inadecvat) ajustarea limitelor de minimum şi maximum a gamei de reglare a temperaturii comutarea din regim încălzire în regim răcire (apăsarea simultană a tastelor pt. 3 secunde) temperatura regim veghe/off poate fi ajustată în gama 5…16°C comutare releu: putere rupere 3A / putere rupere 8A (pentru încălzire electrică), în regimul de putere 3A viaţa bateriilor este prelungită şi zgomotul de comutare redus Dimensiuni: ultraplat 90x92x27mm Date tehnice receptor BDR91:
Alimentare electrică: 220 Vca,clasa de protecţie IP 30 Capacitate comutare:
releu basculant SPDT fără potenţial 5(3) A / 24…230 Vca
Frecvenţa de transmisie: 868…868,6MHz cu salt de frecvenţă
Distanţă de transmisie: maxim 30 m sau 3 plafoane de beton armat.

Термостат DT92 с микропроцессором и радиочастотной передачей предназначен для обеспечения комфорта и экономии в современных системах отопления.
Рекомендуется для управления настенными тепловыми электростанциями (обычные вкл / выкл), зональными клапанами, насосами, горелками, системами электрического отопления или кондиционирования воздуха.
Большой высококонтрастный дисплей и интуитивно понятный интерфейс делают его чрезвычайно простым в использовании. Экономия энергии обеспечивается за счет работы алгоритма управления TPI.
Самостоятельная адаптация к специфике здания обеспечивает точное регулирование температуры и использование минимального количества энергии. Режим работы «Настройки установщика» позволяет настроить параметры управления в соответствии со спецификой установки; Настройки хранятся в памяти NVRAM. В случае неисправности датчика термостат держит котел включенным в течение 10% времени для защиты от замерзания.
Термостат может быть интегрирован в систему EvoHome, являясь ее составной частью. Особенности, настройки установщика и технические данные термостата: минимальное время включения котла, настраивается в диапазоне 1 … 5 минут, количество циклов включения / выключения в час, выбирается на 3, 6, 9 или 12 cph, высота полосы пропорциональности, настраивается в диапазон 0 … 3 ° C смещение на ± 1 … 3 ° C от считываемой температуры (в случае установки в неподходящем месте) регулировка минимальных и максимальных пределов диапазона регулирования температуры при переключении с обогрева на охлаждение (одновременное нажатие кнопок в течение 3 секунд) температуру в режиме ожидания / выключения можно регулировать в диапазоне 5 … 16 ° C, переключение реле: 3А отключающая мощность / 8А отключающая мощность (для электрического нагрева), в 3А режиме работы от аккумулятора Шум переключения увеличивается и уменьшается Размеры:
Источник питания: 220 В перем. Тока, класс защиты IP 30 Коммутируемая мощность:
опрокидывающее реле SPDT без потенциала 5 (3) A / 24 … 230 В перем
. Тока Частота
передачи : 868 … 868,6 МГц с скачком частоты Дальность передачи: максимум 30 м или 3 железобетонных потолка.

0.0/5
0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “Termostat—Термостат Honeywell Wireless DT92A1004”