Centrala termica—Газовая колонка BOSCH Condens 3000W (28kW) ZWB28-3C

 • Fast Shipping

  Receive products in amazing time
 • Easy Returns

  Return policy that lets you shop at ease
 • Always Authentic

  We only sell 100% authentic products
 • Secure Shopping

  Your data is always protected

Highlights

Газовая колонка BOSCH

Centrala termica

Описание

Centrale termice cu condensare pe gaz, cu montare pe perete
Condens 3000 W
Centrală termică în condensare Condens 3000 W, cu tiraj forţat, este disponibilă ca model Combi, care asigură atât încălzirea locuinţei, cât şi apa caldă în regim instantaneu – totul cu acelaşi echipament. Împreună cu o automatizare corespunzătoare, aceasta poate fi utilizată pentru sistemele de încălzire prin radiatoare și în pardoseală.
Amplasare
Centrala termică cu condensare Condens 3000 W funcţionează silenţios și se poate instala într-un spaţiu redus, fiind astfel o soluţie excelentă pentru locuinţe și case unifamiliale.
Eficienţă energetică
Gradul de eficienţă anual de 92% ajută la economisirea energiei, fără a afecta confortul, deoarece la încălzire, centrala termică cu condensare utilizează o mare parte a căldurii degajate de gazele arse. Prin urmare, gradul de eficienţă al echipamentului, considerată pe întreaga durată a anului, este cu aproximativ 20% mai ridicat decât la o centrală termică convenţională, astfel la aceeaşi putere se utilizează mai puţin gaz.
Confort apă caldă
Centrala oferă un confort de apă caldă de 3 stele, datorită funcţiei QuickTap a modelului combi care pune la dispoziţie apă caldă rapid şi simplu.
QuickTap (pentru echipamentele combi)
Cu funcţia QuickTap de la Bosch, necesarul de apă caldă este semnalat prin deschiderea scurtă a robinetului de apă caldă. Dacă deschideţi din nou robinetul după câteva secunde, echipamentul livrează imediat apă caldă, deci apa este utilizată mai economic.
Ofertă sistem
La centrala termică murală cu condensare se poate conecta un boiler tampon de apă caldă menajeră. Datorită noului program de reglare echipamentul este compatibil cu instalaţia solară, şi prin aceasta se creşte economia de energie.
Beneficii pentru utilizator
Ideal pentru locuinţe sau case unfamiliale.
La centrala termică cu condensare se poate conecta un boiler tampon de apă caldă menajeră.
Centrala combi are un debit maxim de apă caldă de 12 l/min.
Afişaj multifuncţional uşor de utilizat.
Funcţionare silenţioasă.
Compatibil cu instalaţia solară datorită noului program de reglare.
Toate setările se pot fixa printr-o combinaţie specială de taste

Настенные
газоконденсатные котлы Condens 3000 Вт
Конденсаторный конденсационный котел 3000 Вт с принудительной тягой доступен в модели Combi, которая обеспечивает мгновенное отопление дома и горячую воду — и все это с одним и тем же оборудованием , Вместе с надлежащей автоматизацией, он может быть использован для систем отопления и отопления.
Расположение
Конденсаторный котел Condens 3000 Вт работает тихо и может быть установлен в небольшом помещении, что делает его отличным решением для домов и домов на одну семью.
Энергетическая эффективность
Годовой коэффициент полезного действия 92% помогает экономить энергию, не влияя на комфорт, потому что при нагревании конденсационный котел использует большую часть тепла, выделяемого дымовыми газами. Следовательно, степень эффективности оборудования, рассматриваемая в течение всего года, примерно на 20% выше, чем на обычной теплоэлектростанции, поэтому при той же мощности используется меньше газа.
Комфорт горячей воды
Котел обеспечивает 3-звездочный комфорт горячей воды, благодаря функции QuickTap модели combi, которая обеспечивает быструю и простую подачу горячей воды.
QuickTap (для комбинированного оборудования)
Благодаря функции Quickch от Bosch потребность в горячей воде сигнализируется коротким открытием крана горячей воды. Если вы снова включите кран через несколько секунд, оборудование сразу же подведет горячую воду, чтобы вода использовалась более экономно.
Системное предложение
Буферный бойлер для горячей воды может быть подключен к настенному конденсационному котлу. Благодаря новой программе управления оборудование совместимо с солнечной системой, что увеличивает энергосбережение.
Преимущества
для пользователя Идеально подходит для домов или домов на одну семью.
Бытовой буферный водогрейный котел может быть подключен к конденсационному котлу.
Пароконвектомат имеет максимальный расход горячей воды 12 л / мин.
Простой в использовании многофункциональный дисплей.
Тихая операция.
Совместим с солнечной установкой благодаря новой программе настройки.
Все настройки могут быть установлены с помощью специальной комбинации клавиш

 

0.0/5
0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “Centrala termica—Газовая колонка BOSCH Condens 3000W (28kW) ZWB28-3C”