Boiler solar —Солнечный Eldom Green Line 150L 2S

 • Fast Shipping

  Receive products in amazing time
 • Easy Returns

  Return policy that lets you shop at ease
 • Always Authentic

  We only sell 100% authentic products
 • Secure Shopping

  Your data is always protected

Highlights

Boiler solar —Солнечный

Описание

ECONOMISITOR DE ENERGIE ELECTRICĂ, SIGUR, CU O VIAŢĂ MAI LUNGĂ

• Cu un controler electronic unic, combinat cu un LED — display grafic de mari dimensiuni, Destinat pentru administrarea întregului sistem de încălzire.
• Controlerul este incorporat în boiler;
• Modul electronic combină, de asemenea, în afara controlului precis al încălzitorului electric şi managementul lucrului a celor două surse de căldură şi a celor două grupuri de pompare;
• Adăugare energie de la încălzitorul electric unică în cazul în care apa încălzită de sursele de energie alternative nu este suficientă;
• Protecţie împotriva îngheţului, cât a boilerul atât şi a colectorul solar;
• Diagnostic a tuturor reţelelor utilizate;
• Un software inteligent autoformator;
• Programare a pornirii şi opririi încălzitorului electric;
• Capacitate de a măsura consumul de energie electrică în kWh;
• Afişare simultană a temperaturii apei în boiler şi temperaturii în schimbătorul de căldură a colectorului solar şi/sau cazanului;
• Posibilitate de conectare la UPS.
• Regim ECO — la activarea acestui regim, temperatura setată a apei se reduce în mod automat la 60 ° C, în scopul de a economisi energie electrică.
• Regim Holiday mode, protejând sistemul de supraîncălzire atunci când nu este folosit pentru perioade lungi de timp;
• Utilizarea controlului electronic combinat duce la economii suplimentare de energie dovedite
• ECONOMISITOR DE ENERGIE ELECTRICĂ:
— Cu două serpentine – pentru utilizarea combinată a două surse de căldură. Economii semnificative de energie pot fi realizate printr-o combinaţie adecvată a modurilor de încălzire în fiecare sezon. Serpentina din partea superioară funcţionează în regim instant şi se conectează la un cazan sau şemineu cu manta de apă; serpentina inferioară funcţionează în regim de acumulare şi este potrivită de conectat pentru conectarea la colectoare solare sau termomompe.
— Mufe senzorale pentru fiecare schimbător de căldură – Instalarea termosenzorilor permite un control precis al sistemului de încălzire şi funcţionarea sa economică.
— Izolaţia etanşată din spumă poliuretanică fără conţinut de freon cu o grosime de 85 mm asigură pierderi de căldură extrem de scăzute şi economiseşte mijloace financiare;
• CU O DURATĂ DE VIAŢĂ LUNGĂ – rezervor cu acoperire de email din zirconiu durabil şi două protectoare de magneziu pentru protecţia optimă împotriva coroziunii a întregului volum;
• SIGUR — cu o protecţie unică;
• Mufă de circulaţie;
• Încălzitor electric tubular, proiectat special pentru acest model produs prin tehnologia de ultima generatiе

 

БЕЗОПАСНАЯ, ДОЛГОСРОЧНАЯ ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

• С уникальным электронным контроллером в сочетании с большим графическим дисплеем на светодиодах, предназначенным для управления всей системой отопления.
• Контроллер встроен в котел;
• Электронный режим также сочетает, помимо точного управления электронагревателем и управление работой двух источников тепла и двух насосных групп;
• Добавьте энергию от единственного электрического нагревателя, если воды, нагретой альтернативными источниками энергии, недостаточно;
• Защита от замерзания, как котла, так и солнечного коллектора;
• Диагностика всех используемых сетей;
• интеллектуальное самообучающееся программное обеспечение;
• Планирование включения и выключения электронагревателя;
• Возможность измерения потребления электроэнергии в кВтч;
• Одновременное отображение температуры воды в котле и температуры в теплообменнике солнечного коллектора и / или котла;
• Возможность подключения к ИБП.
• ЭКО режим — когда этот режим активирован, установленная температура воды автоматически снижается до 60 ° C, чтобы сэкономить электроэнергию.
• Режим отдыха, защищающий систему от перегрева, если она не используется в течение длительного времени;
• Использование комбинированного электронного управления приводит к доказанной дополнительной экономии энергии.
• ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА:
— с двумя катушками — для совместного использования двух источников тепла. Значительная экономия энергии может быть достигнута благодаря соответствующей комбинации режимов нагрева в каждом сезоне. Катушка сверху работает мгновенно и подключается к котлу или камину с водяной рубашкой; нижняя катушка работает в режиме хранения и подходит для подключения к солнечным коллекторам или термомомпрессорам.
— Сенсорные розетки для каждого теплообменника — Установка термодатчиков позволяет точно контролировать систему отопления и ее экономичную работу.
— герметичная изоляция из пенополиуретана без содержания фреона толщиной 85 мм обеспечивает исключительно низкие тепловые потери и экономию финансовых средств;
• С ДОЛГОЙ ЖИЗНЬЮ — бак с прочным циркониевым эмалевым покрытием и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;
• БЕЗОПАСНЫЙ — с уникальной защитой;
• Циркуляционная пробка;
• Трубчатый электронагреватель, специально разработанный для этой модели, изготовленный по новейшим технологиям.

0.0/5
0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “Boiler solar —Солнечный Eldom Green Line 150L 2S”